วัตถุมงคลครูบาเเบ่ง

#serial:  18

เหรียญตะกั่วลองพิมพ์ จำนวน 39 เหรียญ

18
ราคา:
0.00  บาท   (โชว์พระ)
จำนวน:

ข้อมูลสินค้า

เหรียญแจกกรรมการ
จัดสร้างเพื่อแจกกรรมการดำเนินการจัดสร้าง และถวายครูบาแบ่ง

1.เหรียญเงินหลังจารมือ จำนวน 10 เหรียญ
2.เหรียญนวโลหะ จำนวน 26 เหรียญ
3.เหรียญทองแดงไม่ตัดขอบ จำนวน 39 เหรียญ
4.เหรียญตะกั่วไม่ตัดขอบ จำนวน 39 เหรียญ
5.เหรียญตะกั่วลองพิมพ์ จำนวน 39 เหรียญ

18_1